NJPW Burning Spirit Tour Results (9/9/22)

Brandon
Brandon
1 Min Read
Photo Credit: NJPW

NJPW Burning Spirit Tour Results (9/9)

  • Ryohei Oiwa def. Yuto Nakajima
  • Dick Togo, SHO, Yujiro Takahashi, & EVIL def. The DKC, YOH, YOSHI-HASHI, & HIrooki Goto
  • Aaron Henare, Francisco Akira, & TJP def. Jado, Master Wato, & Ryusuke Taguchi
  • Gideon Gray, Great-O-Khan, & Jeff Cobb def. Gedo, Chase Owens, & Bad Luck Fale
  • Hikuleo, KENTA, & Taiji Ishimori def. Tomoaki Honma, Togi Makabe, & KUSHIDA
  • BUSHI, Hiromu Takahashi, SANADA, & Tetsuya Naito def. TAKA Michinoku, Yoshinobu Kanamaru, Taichi, & Zack Sabre Jr
  • Toru Yano, Hiroshi Tanahashi, & Kazuchika Okada def. Bad Dude Tito, Shane Haste, & JONAH
TAGGED:
Share this Article
Leave a comment